Tour Quảng Bình

Thời gian: 3 Ngày - 2 Đêm

Phương tiện: Tàu hỏa, Ô tô