Tour Singapore

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: máy bay

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: Máy bay- Xe ô tô